FP DUAL

FP LA SAFOR

 

 

 

 

 

El programa de Formació Professional Dual es caracteritza per ser un mètode innovador d’aprenentatge que combina la formació que s’imparteix al centre educatiu, amb la formació més pràctica que reben els alumnes en les empreses. Es busca que l’estudiant adquirisca des del 1 curs experiència professional i, per tant, domini de les competències en l’àmbit laboral.

 

Es dirigeix a l’alumnat matriculat en aquesta modalitat, en els cicles formatius de grau mitjà o superior que desitgen formar part del programa de formació dissenyat pel centre educatiu. En l’escola FP La Safor tenim FP Dual autoritzada en tots els cicles formatius de grau mitjà i superior.

¿COM ES REALITZA L’FP DUAL?

FORMACIÓ EN EL CENTRE:

Es desenvolupen uns continguts que tenen com a objectiu adquirir els coneixements i competències necessàries per a la qualificació. El centre designarà a un tutor/a per a coordinar, desenvolupar i realitzar un seguiment de la formació en el centre educatiu i en l’empresa en FP Dual.

FORMACIÓ PRÀCTICA:

Es realitza a l’empresa. Els continguts s’adaptaran a les necessitats de l’empresa i s’apliquen i desenvolupen de manera pràctica en l’àmbit laboral, sota la supervisió de l’instructor de l’empresa.